Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 11/05/2023
20:32, 11/05/2023
Có những nội dung chính: 
1./ Thường trực Tỉnh uỷ đối thoại với lãnh đạo quản lý cấp phòng và chuyên viên. 
2./ Hội thảo khoa học Quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ- định hướng và phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh. 
3./ Gỡ khó cho liên kết sản xuất nông sản. 
4./ Tác động của tăng giá điện và những giải pháp thích ứng.