Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 07/06/2023
20:45, 07/06/2023
Có những nội dung chính: 
1./ Nghệ An: đồng hành với ngành điện nhằm giải quyết khó khăn nguồn cung. 
2./ Nắng hạn làm 55% diện tích sắn nguyên liệu bị thiệt hại. 
3./ Vùng đất giàu truyền thống khoa bảng trở thành xã NTM kiểu mẫu đầu tiên của tỉnh. 
4./ Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có thời hạn đóng phí đến 171 tuổi .