Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa 17/8/2023
12:02, 17/08/2023
Có những nội dung chính: 
1./ Hội nghị giao ban về giải ngân đầu tư công, chương trình phục hồi KT-XH và 3 chương trình MTQG. 
2./ Chăn nuôi nông hộ cần có sự thay đổi để giảm thiểu rủi ro. 
3./ Cần lập lại trật tự trước cổng các bệnh viện ở thành phố Vinh. 4./ “Mong manh” hợp đồng bao tiêu nông sản cho người nông dân.