Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 08/09/2023
11:54, 08/09/2023
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 08/09/2023. Có những nội dung chính: 
1./ Phiên họp thứ nhất tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính Phủ. 
2./ Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống khai thác IUU. 
3./ Các trường học ứng phó với tình trạng thiếu giáo viên.