Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 19/09/2023
12:04, 19/09/2023
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 19/09/2023. Có những nội dung chính: 
1./ Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029. 
2./ Doanh nghiệp “khát” vốn cho sản xuất xanh. 
3./ .Phát triển hành lang kinh tế ven biển theo hướng bền vững.