Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 05/11/2023
20:33, 05/11/2023

Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 05/11/2023. Có những nội dung chính:

1./ Chính phủ đánh giá kết quả thực hiện công tác PCCC 10 tháng đầu năm 2023.

2./ Nghệ An: Tháo gỡ khó khăn, thu hồi các dự án chậm tiến độ.

3./ Cần sớm thực hiện chế độ phụ cấp cho giáo viên dạy học sinh khuyết tật.

4./ Vứt xác gia súc xuống kênh mương - Hành vi hủy hoại môi trường.