Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 21/11/2023
12:06, 21/11/2023

Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 21/11/2023. Có những nội dung chính:

1./ Quốc hội thảo luận về báo cáo công tác của chánh án TANDTC, viện trưởng viện KSNDTC… công tác phòng chống tham nhũng 2023.

2./ Việt Nam cần nghiên cứu định giá Carbon.

3./ Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, tạo bước chuyển tại các xã sáp nhập.