Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 28/02/2024
12:09, 28/02/2024
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 28/02/2024 có những nội dung chính sau: 
1./ Kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. 
2./ Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ngăn chặn vi phạm trong đánh bắt. 
3./ Dừng tuyển thẳng lớp 10 bằng chứng chỉ IELTS.