Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 20/05/2024
19:31, 20/05/2024
Những nội dung chính:
- Đồng chí Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam
- Bế mạc Lễ hội làng Sen 2024: “Từ làng Sen đến thành phố Hồ Chí Minh”
- Sắp xếp đơn vị hành chính trên tinh thần thận trọng, chặt chẽ, đảm bảo đúng lộ trình
- Cải tạo sông Vinh - Giảm rủi ro ngập úng đô thị Vinh