Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An trưa - 03/05/2024
12:24, 03/05/2024
có những nội dung chính sau: 
1./ Chuyển đổi sang sử dụng tài khoản duy nhất VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 
 2./ Báo động rác thải nhựa trong Thương mại điện tử. 
 3./ Chờ đợi giải pháp đối phó biến đổi khí hậu cho hệ thống Thuỷ lợi Nam Nghệ An.