Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 10/06/2024
19:23, 10/06/2024
Có những nội dung chính sau: 
1./ Tích cực tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong triển khai đề án 06". 
2./ Mưa lớn gây thiệt hại tại nhiều địa phương. 
3./ Mở rộng không gian đô thị và những ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. 
4./ Nghệ An: Linh hoạt, sáng tạo nhằm sớm hoàn thành chương trình xây dựng nhà cho người nghèo.