Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Thời sự Truyền hình Nghệ An tối - 20/06/2024
19:43, 20/06/2024
Có những nội dung chính sau: 
1./ Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án Luật. 
2./ Phát huy lợi thế hạ tầng trong thu hút đầu tư. 
3./ Bất cập trong công tác PCCCR khu vực giáp ranh giữa các địa phương. 
4./ Tác nghiệp trên biển.