Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Today's News 07/06/2024: NATO announces it has no plans to deploy troops to Ukraine
18:32, 07/06/2024
Những nội dung chính Today’s News - 07/06/2024 on NTV: 
1./ NATO tuyên bố không có kế hoạch đưa quân đến Ukraine. 
2./ Cộng đồng quốc tế kêu gọi Israel và Hamas chấp thuận ngừng bắn. 
3./ Thủ tướng chỉ đạo tăng cường thanh tra hoạt động livestream bán hàng.