TV & Video Hoạt động NTV
Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Phan Thế Phiệt - Người tận hiến cho văn chương nghệ thuật
17:18, 05/06/2019
Mỗi người sinh ra, hẳn đều được phân chia trọng trách, sứ mệnh riêng trên đôi vai của mình. Nghệ nhân dân gian, nhà văn Phan Thế Phiệt đã gánh tròn trách nhiệm của một con người với những cống hiến, đóng góp cho văn chương nói chung và cho dân ca ví giặm nói riêng. Trên cương vị, vai trò nào, ông đều có những thành công nhất định. Điều quan trọng hơn, những cống hiến, đóng góp của ông được ghi nhận và sự gần gũi, giản dị của mình đã đưa ông đến gần hơn với tất cả người dân. Ông được nhân dân Yên Thành yêu quý gọi với cái tên- Nhà văn quê lúa.