Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Video: Lễ công bố huyện đạt chuẩn Nông thôn mới Yên Thành và đón nhận Huân chương lao động hạng ba
20:40, 01/12/2020
Lễ công bố huyện Yên Thành đạt chuẩn Nông thôn mới là sự kiện chính trị quan trọng của địa phương. Đây cũng là dịp để tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh, các giá trị văn hóa đặc sắc của huyện Yên Thành với nhân dân trong và ngoài tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, thể hiện sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cùng chung sức xây dựng huyện Yên Thành ngày càng phát triển.
NTV