Podcast

Tiếng thơ: Mùa không yên sẽ hết

21:30, 13/09/2021
30 phút của chương trình Tiếng thơ hôm nay là những vần thơ chan chứa niềm tin, chan chứa tình yêu thương đồng loại, chan chứa quyết tâm chiến thắng dịch bệnh Covid-19

NTV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện