Podcast

Tiếng thơ: Những người lính thời bình

08:21, 14/12/2021
30 phút của chương trình Tiếng thơ sẽ là những hình ảnh đẹp của những người lính trên các chiến tuyến hôm nay, để chúng thêm tin yêu về ý chí tinh thần của người Việt, vững niềm tin về một đất nước hùng cường.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện