Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Chính sách & Cuộc sống: Phát huy quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp
14:41, 02/04/2021
Có những nội dung chính:
- Phát huy quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
- Từ ngày 1/4/2021, cấp thẻ Bảo hiểm y tế theo mẫu mới trên toàn quốc.   
NTV