Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Vì an sinh xã hội: Bảo hiểm xã hội Nghệ An đẩy mạnh giao dịch điện tử
14:42, 27/07/2022
Tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết và chi trả các chế độ là nét nổi bật trong công tác cải cách hành chính của Bảo hiểm xã hội Nghệ An. Từ giữa năm 2015, BHXH Nghệ An đã triển khai giao dịch điện tử với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn. Khai thác thế mạnh của mạng Internet, đến nay phương thức giao dịch này đã mang lại hiệu quả cao đối với cả cơ quan bảo hiểm xã hội và các đơn vị sử dụng lao động!