Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Lao động & Công đoàn: Hiệu quả hoạt động nữ công đoàn ở cơ sở
10:00, 28/03/2024
Thời gian qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác nữ công nói chung và hoạt động của Ban Nữ công quần chúng tại các Công đoàn cơ sở nói riêng, nhằm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.