Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở
15:46, 03/04/2024
Ngày 10/11/2022, Quốc hội đã thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023. Luật được ban hành là cơ sở vững chắc cho thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân. Các tổ chức Đảng đã và đang triển khai như thế nào? Các giải pháp đưa Luật đi vào cuộc sống? Chương trình “Đảng trong cuộc sống hôm nay”: Phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở.