Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Đảng trong cuộc sống hôm nay: Đồng bào các dân tộc thiểu số học và làm theo Bác
09:00, 12/05/2024
Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An “về biên soạn, xuất bản tài liệu tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc thiểu số” là đề án đầu tiên được thông qua trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhằm góp phần đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Đề án được kỳ vọng sẽ đem lại những thay đổi có tính đột phá trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc thiểu số, thúc đẩy công cuộc xóa nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào tại các địa bàn miền núi, vùng sâu vùng xa của tỉnh Nghệ An