Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Huyện Thanh Chương cần kịp thời giải quyết chính sách hỗ trợ về di sản văn hóa phi vật thể
08:50, 11/05/2024
Với mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân ca, ví, giặm, tại kỳ họp thứ 4, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết số 29/2021 "quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, câu lạc bộ trong lĩnh vực Di sản Văn hóa Phi vật thể và nghệ sỹ đang làm việc tại Trung tâm nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An". Nghị quyết đã tác động tích cực đến hoạt động của các câu lạc bộ dân ca, ví, dặm tại cơ sở. Tuy nhiên, theo kiến nghị của một số câu lạc bộ dân ca trên địa bàn huyện Thanh Chương thì sau 3 năm, các câu lạc bộ này vẫn chưa được hưởng chính sách hỗ trợ! Đây là nội dung mà Chương trình Hộp thư truyền hình kì này sẽ đề cập!