Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Giải quyết kiến nghị của người dân xã Diễn Lâm - Diễn Châu
10:05, 28/02/2020
Có những nội dung chính: - Giải quyết kiến nghị của người dân xã Diễn Lâm - huyện Diễn Châu về việc đã hơn 15 năm di dân lên vùng kinh tế mới nhưng đến nay vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. - Trả lời bạn xem truyền hình về: Độ tuổi tham gia cấp ủy các cấp; đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất và điều kiện hưởng chế độ ốm đau.
NTV