Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Vướng mắc trong cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ đối với các xã mới sáp nhập vào thành phố Vinh
08:11, 22/05/2021
Có những nội dung chính: - Vướng mắc trong cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ đối với các xã mới sáp nhập vào thành phố Vinh. - Trả lời bạn xem truyền hình. - Nhắn tin bạn xem truyền hình
NTV