Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Chậm xử lý các điểm ô nhiễm do tồn dư thuốc bảo vệ thực vật
10:41, 11/06/2021
Có những nội dung chính:
* Mở đầu là chuyên mục “Nhắn tin bạn xem truyền hình” với phần điểm những đơn thư nhận được trong tuần.
* Tiếp đó là chuyên mục « Theo dấu thư bạn xem truyền hình » với phóng sự : Xung quanh kiến nghị của người dân về việc xử lý các điểm ô nhiễm do tồn dư thuốc bảo vệ thực vật. »
* Chuyên mục “Trả lời bạn xem truyền hình” với trả lời của Luật sư Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc công ty Luật Đại Huệ -Đoàn Luật sư Nghệ An về quy trình chuyển nhượng đất theo đúng quy định của pháp luật.
NTV