Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Kiến nghị của người dân về chi trả tiền bồi thường bảo hiểm nông nghiệp
10:00, 22/09/2021
Sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực thường chịu ảnh hưởng lớn về thiên tai, dịch bệnh. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 22 về chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Sau đó, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 340 về địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp. Tuy nhiên, quá trình thực hiện bảo hiểm đối với cây lúa vẫn còn những bất cập.
NTV