Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Giải quyết chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng ở xã Diễn Thịnh - Diễn Châu
15:42, 26/06/2020
Có những nội dung chính:
- Giải quyết chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng ở xã Diễn Thịnh-huyện Diễn Châu;
- Chuyên mục “Trả lời bạn xem truyền hình” về: Trách nhiệm quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú; Quy định của Bộ Luật Hình sự về Phạm tội chưa đạt và Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội
NTV