Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Vấn đề cấp Giấy CNQSD đất ở xã Quỳnh Vinh
09:43, 28/05/2020
Có những nội dung chính: - Vướng mắc trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại vùng Căn Bòng - xã Quỳnh Vinh-Thị xã Hoàng Mai. - Chuyên mục “Trả lời bạn xem truyền hình” về: Điều kiện để tổ chức, cá nhân vi phạm giao thông được giữ phương tiện vi phạm hành chính ...
NTV