Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Bất cập của hệ thống kênh mương thuộc dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An
09:46, 16/04/2020
Có những nội dung chính: - Bất cập của hệ thống kênh mương thuộc dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An. - Luật sư Trần Quốc Thành - Đoàn Luật sư Nghệ An về những quy định trong phòng chống dịch bệnh Covid 19.
NTV