Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Hộp thư truyền hình: Tình trạng sụt lún nhà, sạt lở đất nông nghiệp ở Châu Khê, Lạng Khê - Con Cuông
09:16, 27/11/2020
Có những nội dung chính:
- Phóng sự “Theo dấu thư bạn xem truyền hình”: Giải quyết đơn kiến nghị của người dân các xã Châu Khê, Lạng Khê (huyện Con Cuông) về tình trạng sụt lún nhà, sạt lở đất nông nghiệp;
- Chuyên mục “Trả lời bạn xem truyền hình” về: Chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí đối với sinh viên sư phạm; Chế độ trợ cấp đối với quân nhân khi xuất ngũ;
- Phần cuối chương trình là chuyên mục “Nhắn tin bạn xem truyền hình; 
NTV