Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An đất học: Xu hướng học để thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
15:37, 15/04/2021
Có những nội dung chính:
- Câu chuyện giáo dục, “Xu hướng học để thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế”
- Nhân vật Hoa học đường, gương sáng vượt lên khó khăn để nỗ lực học tốt, em Nguyễn Đình Huy, lớp 11A1, trường THPT Chuyên Đại học Vinh.
NTV