Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nghệ An đất học: Khó khăn khi triển khai SGK lớp 1 mới ở Nghệ An
09:26, 17/09/2020
Có những nội dung chính:
- Mở đầu chương trình luôn là những thông tin Giáo dục quan trọng
- Tiểu mục Câu chuyện Giáo dục là phóng sự " Khó khăn trong triển khai chương trình Giáo dục phổ thông mới lớp 1 ở các trường học Miền núi Nghệ An”.
- Tiểu mục Hoa học Đường, là tấm gương em Trần Thị Hồng Đức-lớp 12A11 trường THPT Nguyễn Xuân Ôn- Huyện Diễn Châu, thủ khoa khối C của tỉnh trong kỳ thi THPT 2020.
NTV