Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhịp sống đô thị: Cụm công nghiệp trong đô thị và hệ luỵ
09:41, 09/05/2022
Công nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành đô thị. Tuy nhiên, trong quá trình đô thị hóa, các cơ sở công nghiệp hiện hữu đã và đang bộc lộ nhiều bất cập: hạ tầng thiếu đồng bộ, quy hoạch sát khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường… “Cụm công nghiệp trong đô thị và hệ luỵ” là câu chuyện mà Vấn đề đô thị tuần này sẽ đề cập