Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhịp sống đô thị: Nam Đàn mở rộng không gian phát triển đô thị
08:40, 16/09/2022
Là địa bàn có thế mạnh về du lịch, công nghiệp, nông nghiệp, huyện Nam Đàn đang nỗ lực phát triển với tầm nhìn là trung tâm du lịch Quốc gia, huyện Nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được phê duyệt đến năm 2035, huyện đang triển khai, định hướng phát triển không gian vùng, thu hút đầu tư, mở rộng không gian đô thị theo hướng hài hòa, bền vững. Đó là câu chuyện mà chúng tôi sẽ đề cập trong mục Câu chuyện đô thị!