Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhịp sống đô thị: Cải tạo môi trường kênh mương, hồ chứa ở TP Vinh - Vấn đề đặt
14:22, 26/10/2022
Thời gian qua, hoạt động cải tạo hạ tầng hệ thống kênh, mương đã được thành phố Vinh chú trọng, góp phần đảm bảo yêu cầu tiêu thoát nước cũng như cảnh quan, môi trường trên địa bàn. Tuy nhiên vẫn còn đó những vấn đề đặt ra, đòi hỏi phải có những giải pháp đồng bộ cần triển khai trong thời gian tới. Đây là chủ đề của Vấn đề đô thị kỳ này.