Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Nhịp sống đô thị: Ứng dụng công nghệ thông tin vào phát triển đô thị thông minh
08:10, 23/12/2023

Hiện nay, cả nước có 54/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã và đang triển khai xây dựng đề án phát triển Đô thị thông minh; với mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh trong quá trình đô thị hóa. Tại Nghệ An, các đô thị đã có những bước đi đầu tiên, đặt nền tảng cho việc xây dựng đô thị thông minh trong tương lai…