Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: Luật HTX sửa đổi, đòn bẩy phát triển kinh tế tập thể
15:25, 21/08/2023
Những rào cản nào trong phát triển kinh tế hợp tác xã? Các quy định mới tại Luật Hợp tác xã (sửa đổi) đã tháo gỡ những vướng mắc, bất cập nào? Đòn bẩy nào thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác xã? Đây là nội dung mà chương trình TCKT hôm nay đề cập!