Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: Phát triển kinh tế tuần hoàn góp phần bảo vệ môi trường
08:37, 22/04/2023
Thời gian gần đây, khái niệm kinh tế tuần hoàn đã được nhắc đến nhiều và được xem là xu hướng tất yếu cho tương lai, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Vậy kinh tế tuần hoàn là gì? Tình hình phát triển mô hình kinh tế này ở Nghệ An hiện nay ra sao? Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai là gì? Đây cũng chinh là chủ đề mà Tạp chí kinh tế cuối tuần hôm nay đề cập.