Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: Triển khai các giải pháp chống thất thu thuế từ đầu năm
08:00, 21/02/2023
Thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của ngành thuế cùng sự chấp hành nghiêm túc pháp luật về thuế của cộng đồng doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Nghệ An luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đóng góp tích cực vào thành tích chung của toàn tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn đó một số khó khăn cần tháo gỡ, trong đó trọng tâm là triển khai kịp thời các giải pháp để chống thất thu thuế ngay từ đầu năm. Đây cũng là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong Chương trình Tạp chí kinh tế cuối tuần kỳ này.