Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: Nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty Nông, Công nghiệp sau cổ phần hóa
17:07, 13/11/2022
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động các công ty nông, lâm nghiệp, đến nay, Nghệ An đã và đang hoàn tất quá trình cổ phần hóa tại 4 công ty Nông, Lâm nghiệp. Việc cổ phần hóa nhằm khắc phục các hạn chế, vướng mắc về đất đai, sắp xếp, tổ chức lại mô hình sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế! Thực tiễn hoạt động của các công ty sau cổ phần hóa, những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệu quả sử dụng đất và và nâng cao đời sống người lao động? Đây là nội dung chương trình TCKT tuần này đề cập!