Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: "Liên kết vùng để thúc đẩy phát triển du lịch"
15:19, 07/11/2022
Liên kết vùng là một trong những giải pháp để phát triển du lịch tiết kiệm nhưng hiệu quả. Vấn đề liên kết vùng trong phát triển bền vững du lịch Bắc Trung Bộ được chính quyền địa phương và các cơ quan quản lý Nhà nước quan tâm, đặc biệt xem đây là một trong những giải pháp để phục hồi và đẩy mạnh phát triển du lịch sau đại dịch. Vậy Nghệ An thời gian qua đã thực hiện liên kết vùng trong phát triển du lịch như thế nào? Còn những tồn tại, hạn chế gì trong liên kết vùng để phát triển du lịch? Cần đẩy mạnh những nội dung gì trong liên kết vùng nhằm phát triển bền vững du lịch trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ đề cập những vấn đề này trong chương trình Tạp chí kinh tế cuối tuần ngày hôm nay.