Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí Kinh tế cuối tuần: Hạ tầng khu công nghiệp - Nền tảng để thu hút đầu tư
16:06, 27/09/2022
Tiềm năng và thế mạnh của 1 địa phương là cơ sở ban đầu để nhà đầu tư nhìn thấy cơ hội đầu tư. Nhưng để 1 dự án đầu tư triển khai và thực sự thành công thì còn rất nhiều yếu tố, trong đó hạ tầng là yếu tố quan trọng để nhà đầu tư sẵn sàng đầu tư. Thực tế cũng cho thấy, một khi cơ sở hạ tầng yếu thì rất khó thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cho dù địa phương đó có nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, con người. Hạ tầng các Khu công nghiệp của Nghệ An những năm gần đây có sự thay đổi như thế nào?