Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: Nghệ An tạo nền tảng phát triển kinh tế số
09:06, 16/10/2022
Đến năm 2025 kinh tế số chiếm khoảng 20% GRDP. 80% người dân 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng. Từng bước hình thành các doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp số và hợp tác xã số. Đây là những mục tiêu cơ bản được đề cập tại Nghị quyết số 09/2022 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Để đạt được mục tiêu này, Nghệ An đã chuẩn bị những nền tảng cơ bản nào? Cơ hội, thách thức và các giải pháp trong phát triển kinh tế số tại Nghệ An? Đây là nội dung Tạp chí Kinh tế cuối tuần hôm nay sẽ đề cập.