Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: Chuyển biến hoạt động xuất khẩu từ các hiệp định thương mại tự do
16:08, 20/12/2022
Việt Nam hiện đã đàm phán, ký kết và thực thi 17 hiệp định thương mại tự do. Trong đó có nhiều Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Việc thực thi các hiệp định đã làm chuyển biến hoạt động xuất khẩu, nâng cao giá trị hàng hóa Việt Nam nói chung, Nghệ An nói riêng trên thị trường quốc tế.