Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: Làm gì để nâng cao chỉ số PCI ở Nghệ An
11:04, 28/11/2022
Chỉ số PCI do VCCI thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) để đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố. Qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Vậy Nghệ An đã triển khai như thế nào? Cần làm gì để nâng cao chỉ số PCI. Đây cũng là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong Chương trình Tạp chí kinh tế cuối tuần kỳ này.