Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: "Quy hoạch đô thị - khoa học và đồng bộ để phát triển kinh tế"
21:03, 12/12/2022
Quy hoạch đô thị có vai trò quan trọng và tác động rất lớn đến sự phát triển của 1 địa phương, tạo được động lực tăng trưởng mới, khai thác tiềm năng cho phát triển. Quy hoạch đô thị ở Nghệ An hiện nay thế nào? Còn những bất cập hạn chế gì? Cần có những giải pháp nào?