Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: Phân bổ vốn dựa trên khả năng giải ngân - Động lực triển khai đầu tư công
18:49, 04/03/2023
Kế hoạch đầu tư công năm 2023 được HĐND tỉnh thông qua với tổng vốn ngân sách nhà nước được bố trí hơn 9.033 tỷ đồng. 
Nguyên tắc phân bổ chung được xác định là phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực đầu tư công và phù hợp với khả năng thực hiện, giải ngân của từng dự án trong năm 2023. Vậy đây có phải là động lực để các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ đầu tư công trong năm? 
Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, tỉnh có kế hoạch triển khai nhiệm vụ chỉ đạo như thế nào?