Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Chế biến nông sản - Tiềm năng cần khai thác | Tạp chí kinh tế cuối tuần
10:21, 10/04/2023
Chế biến là khâu hết sức quan trọng, đóng vai trò chính, là bệ đỡ, động lực để dẫn dắt chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp được vận hành thông suốt, hiệu quả và ngày càng phát triển. Công nghiệp chế biến phát triển sẽ góp phần nâng cao giá trị gia tăng nông sản và phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp.