Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh
Tạp chí kinh tế cuối tuần: "Xây dựng nhãn hiệu sản phẩm và thương hiệu doanh nghiệp"
18:53, 25/03/2023
Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp gắn với nhãn hiệu sản phẩm đã và đang là mục tiêu hướng tới của rất nhiều doanh nghiệp. Thế nhưng, thương hiệu doanh nghiệp Nghệ An vẫn chưa nhiều, nhãn hiệu sản phẩm Nghệ An cũng chưa nổi bật. Nguyên nhân là gì? doanh nghiệp gặp khó khăn nào trong xây thương hiệu? Doanh nghiệp cần có chiến lược xây dựng thương hiệu doanh nghiệp và nhãn hiệu sản phẩm ra sao?